I Kristianstads kommun finns ett lokalt integrationsråd. Rådets uppgift är att tillsammans med invandrarföreningar främja integration. I kommunen finns flera invandrarföreningar, dessa bjuds in till kommunens integrationsråd vid fyra tillfällen per år.

Bild tagen på Urbana hembygdsgården, Näsbychaussén 101.

I integrationsrådet finns representanter från kommunens invandrarföreningar, arbete och välfärdsnämnden, barn- och utbildningsnämnden, omsorgsnämnden och kultur- och fritidsnämnden. Vårt mål är att verka för att skapa bra förrutsättningar för integration i samhället för nyanlända och andra med utländsk bakgrund.

Ansök integrationsbidrag för invandrarföreningar

För aktiviteter som bidrar till integration av nyanlända och andra utlandsfödda i Kristianstads kommun. Vi prioriterar ansökningar som syftar till att organisera och aktivera människor till ett självständigt och människovärdigt liv.

Våra protokoll

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 11 dec kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?

Sidans innehåll