I Kristianstads kommun finns ett lokalt integrationsråd. Rådets uppgift är att tillsammans med de etniska föreningarna främja integration. I kommunen finns flera etniska föreningar, dessa bjuds in till kommunens integrationsråd vid fyra tillfällen per år.

Snö på marken. Fyra flaggor på flaggstång vid en parkering.

I integrationsrådet finns representanter från kommunens etniska föreningar, arbete och välfärdsnämnden, barn- och utbildningsnämnden, omsorgsnämnden och kultur- och fritidsnämnden. Vårt mål är att verka för att skapa bra förutsättningar för integration i samhället för nyanlända och andra med utländsk bakgrund.

Kontakta oss om din förening vill vara med i integrationsrådet.

Integrationsbidrag för etniska föreningar som deltar i integrationsrådet

Föreningar som deltar i integrationsrådet kan ansöka om arvode för deltagande i rådet samt stöd till aktiviteter som bidrar till integration av nyanlända och andra utlandsfödda i Kristianstads kommun. Vi prioriterar ansökningar som syftar till att organisera och aktivera människor till ett självständigt och människovärdigt liv.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?