Kommundirektör Anders Johansson är ordförande i Näringslivsrådet.

Kommundirektör Anders Johansson är ordförande i Näringslivsrådet.

Näringslivsrådet arbetar med att stärka näringslivsutvecklingen i kommunen och att förstärka det positiva samarbetsklimat som finns mellan kommun, myndigheter, organisationer och det lokala näringslivet.

Näringslivsrådet bildades 2014 och ska vara rådgivande i kommunens tillväxt- och näringslivspolitiska arbete och bidra till en gemensam målbild för kommunen, regionen och näringslivet.

Rådet ska också bevaka näringslivs- och sysselsättningsutvecklingen i regionen och initiera gemensamma aktiviteter som bidrar till en positiv utveckling. Dessutom ska rådet vara ett komplement till det Arbetsmarknadsråd som idag leds av Arbetsförmedlingen och till andra samarbeten som finns mellan kommunen och det lokala näringslivet.

Medlemmar i näringslivsrådet

Rådet består av representanter från flera olika organisationer, företag och myndigheter, bland annat Företagarna, Fastighetsägarna Syd, Handelsföreningen, Krinova Incubator & Science Park, Högskolan, Sparbanken Skåne, Christina - föreningen för företagsamma kvinnor, Marknadsföreningen Nordost Skåne, Arbetsförmedlingen, NyföretagarCentrum, LRF Kommungrupp och Platsorganisation Åhus.

Från kommunen ingår följande politiker: Camilla Palm (M), Ian Fernheden (Sd) och Ulrika Tollgren (S).

Ordförande är kommundirektör Anders Johansson.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 17 jun kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?