Rådgivande organ

I de rådgivande organen träffas representanter för olika intressegrupper för att diskutera och samverka med kommunens politiker och tjänstepersoner.