Lilla Torg i svartvitt i bakgrunden och loggan Vi är en Fairtrade City

Kristianstads kommun är en diplomerad Fairtrade City. Det betyder att det finns ett antal butiker och caféer i kommunen där allmänheten kan göra ett etiskt val.

Flerfaldigt diplomerade

Den 17 mars 2015 diplomerades Kristianstads kommun till en Fairtrade City för första gången. Sedan dess har kommunen fått diplom även 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022 och 2023.

Så här lät den första motiveringen:

"Stort grattis! Kristianstad uppfyller kriterierna för att bli en Fairtrade City. Ett imponerande informationsarbete pågår redan och det finns en ambitiös målsättning i kommunen. Diplomeringen ska ses som en början på en spännande och viktig resa, där olika aktörer samverkar för rättvis handel och etisk konsumtion. Förutsättningarna för det arbetet i Kristianstad börjar mycket bra, det ska bli roligt att följa ert arbete framöver." Niclas Lind
Fairtrade Sverige

Vad innebär diplomet

När du väljer Fairtrade-märkta produkter skapar du förutsättningar för odlare och anställda i utvecklingsländer att förbättra sina arbets- och levnadsvillkor. Fairtrade är en oberoende produktmärkning och din garanti för att en produkt uppfyller internationella Fairtrade-kriterier. Fairtrade Sverige är den svenska representanten i Fairtrade Labelling Organizations International, FLO.

  • Odlare och anställda får förbättrade ekonomiska villkor
  • Premier till investeringar i lokalsamhälle och verksamhet
  • Barnarbete och diskriminering motverkas
  • Demokratin och organisationsrätten främjas
  • Miljöhänsyn och ekologisk produktion främjas

Genom diplomering framhäver vi vår ståndpunkt vad gäller vår förståelse, medmänsklighet samt solidaritet med allt vad etisk handel står för. En diplomering innebär att kommunala verksamheter såväl som näringslivet, organisationer samt föreningar samarbetar. För att bli diplomerat måste vissa kriterier uppfyllas.

  • Kommunen skall kunna erbjuda Fairtrade-märkta produkter eller motsvarande inom kommunens avtal. Samt anta en målsättning och handlingsplan för den offentliga etiska konsumtionen.
  • En styrgrupp från kommunen ska sättas samman med representation av aktörer från hela närsamhället, t.ex. näringsliv, handeln, frivilligorganisationer och politiker.
  • Styrgruppens främsta uppdrag är att arbeta aktivt med lokalt informationsarbete om rättvis handel, etisk konsumtion och upphandling.

Om Fairtrade

Varje gång du väljer Fairtrade-märkt bidrar du till att odlare och anställda kan förbättra sitt arbets- och levnadsvillkor. Så fungerar det inte med alla varor. Ju fler vi blir som visar omtanke när vi handlar, desto fortare kan de som odlar och producerar våra varor lämna fattigdomen bakom sig. Genom Fairtrade får människor i världens utvecklingsländer möjlighet att konkurrera på en internationell marknad. De får bättre villkor genom långsiktiga handelsavtal. De internationella Fairtrade-kriterierna innebär bland annat att odlaren får ett minimipris för råvaran. Samt säkerställer att anställd arbetskraft får avtalsenliga löner och förbättrade arbetsvillkor. Det skapar trygghet och möjlighet till utveckling. Utöver den högre betalningen får odlarna också en Fairtrade-premie. Den används till att utveckla lokalsamhället socialt och ekonomiskt. T ex i en ny skola, nya bostäder och hälsovård, eller investeringar i jordbruket. Beslutet för hur Fairtrade-premien ska användas tas gemensamt av odlarna, under demokratiska former.

Fairtrade handlar inte bara om att få en förbättrad ekonomisk situation. Kriterierna motverkar också barnarbete och diskriminering, samt främjar demokratin, organisationsrätten och miljöhänsyn i produktionen. Många av de produkter som är Fairtrade-märkta är dessutom ekologiska. Idag finns det ett brett utbud av Fairtrade-märkta produkter (fler än 3000 produkter) att välja bland. Exempel är kaffe, te, kakao, socker, kryddor, nötter, blommor, sportbollar, bomull, honung eller hudvårdsprodukter.

Kriterier och kontroll

Fairtrade International är den internationella organisationen som tar fram kriterier och fungerar som stöd för odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom. Kriterier baseras på ILO-konventionerna för mänskliga rättigheter i arbetslivet. Arbetsvillkor varierar beroende på produkt och är uppdelade för odlare eller anställd arbetskraft.  

  • Kärnkriterierna måste vara uppfyllda – de flesta initialt, vissa efter ett eller tre år – för att en producentorganisation ska kunna bli Fairtrade-certifierad. 
  • Utvecklingskriterierna handlar om att kontinuerligt skapa förbättringar utifrån uppfyllda kärnkriterier, till exempel i fråga om arbetsvillkor och löner samt att hela tiden utveckla verksamheten socialt, ekonomiskt och miljömässigt.

Ansvaret för kontroll och certifiering ligger hos Flocert som ägs av Fairtrade International men drivs som ett oberoende internationellt certifieringsorgan med ISO 17065-ackreditering. ISO-17065 är den ledande kvalitetsnormen för certifieringsorganisationer. Flocert i sin tur kontrolleras av en oberoende tredje part.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 17 apr kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?