Bild på kakobönor på ett träd

Etisk konsumtion ska ta hänsyn till etiska aspekter i handelskedjan som ofta är baserade på ILO:s kärnkonventioner. Kommunen ska kunna erbjuda Fairtrade-märkta produkter inom kommunens avtal för så många produkter som möjligt, exempelvis frukter, te, kaffe, kryddor eller bomullsprodukter.

Är det inte skönt att kunna gå till affären och köpa choklad och apelsiner som kommer från en annan del av världen? Tack vare världshandeln kan vi göra det. Den rättvisa handeln är ett handelssamarbete baserat på dialoger, öppenhet och respekt som verkar för en rättvisare handel. Vi kanske inte tänker på hur vår konsumtion av dessa varor påverkar människorna som tillverkar dessa produkter, ofta kommer människor i kläm. Med tanke på hur världshandeln har utvecklats har rättvis handel och etisk konsumtion vuxit fram.

Vi som konsumenter kan vara noga med att de produkter vi köper är producerade på ett sätt som både är bra för människor och miljö. Vi kan prioritera att köpa fair trade varor i affärerna och vi kan även ställa krav på politiker och företag. Hållbar konsumtion har av FN definierat som: Att kunna köpa det vi behöver, för att tillgodose våra behov. Utan att äventyra framtida generationer att tillgodose sina.

Det krävs tydliga och kraftfulla insatser för att nå målet med en hållbar konsumtion både miljömässigt, socialt och ekonomiskt. Vi som konsumerar ska ha möjlighet att konsumera hållbart, viljan att göra en insats angående detta är stor hos dagens konsumenter. Trots detta så behöver kunskaperna om konsumtionens konsekvenser för miljön förstärkas. Däremot är det viktigt att inte lämna över ansvaret på konsumenterna. Märkningar och andra insatser får inte vara en anledning för politikerna att slippa fatta tuffa beslut. Industrin och handeln måste hjälpa till genom att undvika skadliga produkter och att fler miljöanpassade produkter görs mer lockande och tillgängliga. Det är viktigt att politikerna underlättar för konsumenterna genom att göra genomtänkta val och hjälpa konsumenterna att välja rätt produkter genom olika hjälpmedel. Skolan har en viktig roll.

Fairtrade tidigare känt som rättvisemärkt är en produktmärkning av en råvara eller livsmedel, som syftar till att förbättra arbetsmiljön och även levnadsmiljön för odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom genom rättvis handel.

Etisk konsumtion är medveten, med fokus på resultatet av våra beslut. Våra pengar formar världen och det är vi som bestämmer vem som ska få dem. Genom att köpa etisk märkta produkter stöter vi inte bara naturen men även visar respekt för mänskliga rättigheter och hållbar utveckling i fattiga länder. Genom att välja billiga produkter kommer vi förr eller senare att betala det sanna priset i form av natur förstörelsen eller problem med människors hälsa, vi upprätthåller även system där barnarbete och slavarbete är vanligt och kvinnor har ingen talan. Dagens orättvisa handelsrelationer bidrar till hunger och armod i fattiga länder. Etisk handel är ett sätt att hjälpa och åtgärda misslyckanden i dagens handelssystem. Det visar att rättvis handel är möjlig, en handel som samtidigt fokuserar på människor. Målet är att skapa långtids handelsförbindelser som bygger upp självförsörjnings förmågan hos fattiga producenter och att inte vara beroende av bidrag.

Filmer om Fairtrade

Filmerna berättar mera om människorna bakom Fairtrade-produkterna.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 17 apr kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?

Sidans innehåll