Vikta papperssvalor med barn och ungdomars drömmar. Gjordes i Gamlegårdens centrum och hängde sedan där.

I ett långsiktigt uppdrag arbetar vi tillsammans med boende och verksamma för att utveckla Näsby till en hållbar stadsdel. En ny scen är nu på plats i Hjärtebackes park. På scenen och parken håller olika föreningar i olika aktiviteter varje helg fram till juni 2024. Alla aktiviteter är gratis och kräver ingen anmälan. Alla är välkomna!

Om du vill veta mer om projektet kan du läsa vår verksamhetsberättelse från åren 2022-2023. I den finns mer information om uppdraget och vilka aktiviteter som genomförts.

Vad händer nu i Stadsutveckling Näsby?

Vi fortsätter att fokusera på att utveckla flera platser på Näsby under 2024. Bland annat:

 • Gång- och cykelbron mellan Näsby och stadskärnas ska rustas upp med belysning och offentligt konst. Planen är att detta är klart i början av hösten 2024.
 • Näsbys idrottsplats Grönevi ska fräschas upp med fokus på entréer, stråken till och från idrottsplatsen samt ytorna runt fotbollsplanerna. Just nu pågår dialog om utformningen.
 • Näsby fälts fina natur ska bli tillgänglig för fler när vi utvecklar stigar och de olika besöksmålen som leder ut till naturen. Arbetet med förstudien pågår.
 • På Gamlegården har vi satt upp belysning med skiftande färger för ökad trygghet och ABK har köpt in nya sittplatser och bord. Målet är att möblerna ska vara på plats under sommaren.

Vi arbetar också med olika typer av kostnadsfria aktiviteter för boende och verksamma på Näsby, bland annat:

 • Högskolans lärarutbildning, sudanesiska föreningen och Urbana hembygdsgården driver tillsammans projektet Läsglädje. Läsglädje ska öka ordförråd och läsförståelse för barn i lågstadieåldern och deras föräldrar.
 • Den populära cykelkursen för kvinnor fortsätter på Urbana Hembygdsgården i samverkan med ABF och House of Beatrice.
 • Vi samarbetar med kultur- och fritidsförvaltningen under Lov i Kristianstad så vi kan erbjuda aktiviteter för hela familjen som till exempel områdesfestivalen We are Gamlegården och familjutflykter.
 • Vi samarbetar med Praktiska gymnasiets bygglinje där eleverna bygger redskap, material och utsmyckningar till området.
 • Vi bjuder också in till inspirationsföreläsningar och skapar plats för samhällsengagemang och debatt.

Har du tankar eller idéer som du vill dela med oss? Eller vill du höra mer om vad som händer just nu? Hör gärna av dig till projektledare Annika Olsson eller besök oss på dialoglokal under hösten!

Träffa oss i Gamlegårdens centrum

Vi är på plats i dialoglokalen (KB Mosaiks lokal) i Gamlegårdens centrum torsdagar klockan 13 till 16 fram till den 30 maj 2024. Den sista torsdagen i varje månad satsar vi på att ha lite extra aktiviteter.

I dialoglokalen kan du lämna synpunkter och förslag på hur vi ska utveckla Näsby. Du kan få information om olika mötesplatser och aktiviteter för både barn och vuxna. Vi kan också hjälpa dig att komma i kontakt med rätt person på kommunen.

Låna elcykel kostnadsfritt

Från och med våren 2023 är det Gamlegårdens bibliotek som sköter utlåningen av elcyklar.

Synpunkter och förslag från dialogerna

Barn och unga önskar fler och nya typer av aktiviteter som utomhuspingis, konstgräsplan, dans, gungor, studsmattor och musik. Boende och verksamma önskar bland annat trygga mötesplatser med aktiviteter för kvinnor och unga, mer färg och blommor, väderskyddade sittplatser och olika trafiksäkerhetsåtgärder.

Ett återkommande tema under dialogen har varit arbetsintegrerade insatser som jobbmatchning, praktik och språkutveckling - många tycker det är svårt komma vidare till intervjuar på grund av brist på kontakter inom näringslivet.

Många boende önskar ett allaktivitets- eller kulturhus fylld med olika typer av aktiviteter med allt från fritidsaktiviteter såsom konst, musik, schack och bordtennis till stöd med myndighetsärenden, språkutvecklingsmöjligheter och en mötesplats för lokala föreningar.

Några populära och uppskattade mötesplatser är Hjärtebackes park, den stora lekplatsen, friluftsbadet på Gamlegården, Urbana hembygdsgården och den öppna förskolan.

Gamlegårdens centrum upplevs av många som otryggt på kvällstid på grund av narkotikaförsäljning, nedskräpning och ungdomsgäng - här finns önskemål om ökad vuxennärvaro och fortsatta nattvandringar.

Vad är Stadsutveckling Näsby?

Näsby ska bli ett modellområde för socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar stadsutveckling, utifrån kommunens stadsbyggnadsmål stad för alla, attraktiv stad och grönblå stad. Målet är att långsiktigt utveckla hela områdets styrkor och vända utmaningarna till något positivt. Målet är också att öka samverkan och samhörighet inom Näsby och med resten av kommunen, samt att samordna och stötta pågående insatser inom stadsdelen.

Näsby stadsutveckling har följande mål som utgångspunkt för prioritering av åtgärder och investeringar i stadsutveckling:

 • Vi vill öppna upp och skapa ett Näsby där fler medborgare vill vara.
 • Vi vill visa att vi tror på Näsby genom att skapa ett modellområde för hållbar stadsutveckling.
 • Vi vill öka Näsbys attraktionskraft så utbildning, företagande och innovation kan tillvarata områdets potential och mångfald.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 17.00
Hjälpte informationen på sidan dig?