Naturområde norr om Färlöv med omärkta stigar av varierande framkomlighet.

Spår verkar tyda på att ytan också används för cykling och ridning. Vegetationen är omväxlande löv- och barrskog med inslag av öppna gläntor.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 16.30
Hjälpte informationen på sidan dig?