Åsumfältet sydväst om Kristianstad tätort är ett före detta militärt övningsfält som nu används för rekreation av hundägare, motionärer och ryttare som nyttjar militärens gamla vägnät.

Flera föreningar har aktiviteter i området som Gärds Ryttarförening och Pan-Kristianstad orienteringsklubb. 2022 arrangerades ett världsscoutläger. Kommunen hade i samband med detta investerat i anslutningar för el, vatten, fiber och avlopp, 12 uttagspunkter i ett rutnät över Jamboree-området.

Även andra arrangemang såsom mountainbike-events och hundanknutna events förekommer här. Området är attraktivt som tätortsnära rekreation.

Biosfärområdet arbetar med de höga natur- och kulturvärden med över 70 rödlistade arter och 90 arter solitärbin men även hotade fåglar och svampar. Naturen består till största delen av öppna sandmarker, betesmarker och tallskog.

Flera parkeringar finns i området, bland annat vid Gyllenstiernas väg och vid det gamla kasernområdet. 

Service

  • Parkering, 10 platser

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 16.30
Hjälpte informationen på sidan dig?