Strövområde som är internationellt känt för bouldering, sin vackra och varierande natur och hänförande utsiktspunkter.

Området är en urbergsrest med kuperad och storblockig terräng, delvis skogbevuxen och delvis med betesmarker, som innehåller utemuseum (Regionmuseet), rastplats, två strövstigar och parkering, vid arrangemang nyttjas även närliggande fält. Här anordnas evenemang såsom midsommarfirande och spökrundor vid Halloween. Läs mer om Kjugekull på Naturskyddsföreningen Skånes hemsida via länken nedan.

Bouldering på Kjugekull

Kjugekull  är ett paradis för klättrare

Det finns många blåsippor längs stigarna på Kjugekull

Det finns många blåsippor längs stigarna på Kjugekull

En hembygdsgård innehållande café och museum brann ner 19/7 2020 men en ny hembygdsgård invigdes april 2022.

Delar av området är naturreservat som vid kartläggningen är under överklagan. Så kallade C-föreskrifter gäller dock i det område som klassats som naturreservat. Området är välbesökt året runt.

Service

  • Toalett
  • Parkering, två med 50 platser. Handikapparkering finns vid caféet
  • Markerad strövstigar, två olika 0,9 km och  3,1 km
  • Rastplats
  • Café
  • Utemuseum

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 18 jun kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?