Norra Björket ligger centralt i Kristianstad och är ett mycket uppskattat promenad-, förbindelse-, motions- och friluftsområde främst för de boende i staden.

Området används av skolor för lek och studier. Här finns markerade motionsspår varav ett är upplyst. Området kan uppfattas mer som en mindre skog än en park. Naturen är blandlövskog med inslag av barrträdspartier. Det finns många möjligheter till parkeringar runt Björket där de två största är vid ishallen och Österängskolan. 

Björk i Björket
Ekorre i Björket

Service

  • Rastplatser
  • Motionsspår
  • Hundrastgård

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 17 jun kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?