Skåneleden på Klackabacken

Större delen av området är halvöppna betesmarker med ett antal övergångar mellan hagarna och här finns flera intressanta fornminnen och en rik flora och fauna.

Klackabacken ligger strax väster om Kristianstad och är ett strövområde med elljusspår, strövstig, parkering och sevärdheter dit det går en asfalterad cykelväg från Kristianstad.

Större delen av området är halvöppna betesmarker med ett antal övergångar mellan hagarna och här finns flera intressanta fornminnen och en rik flora och fauna. Bland annat en gravhög från bronsåldern och lämningar från skånska kriget.

Service

  • Toalett
  • Parkering, 10 platser
  • Grillplatser
  • Markerad strövstig 4 km
  • Elljusspår 1,5 km

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?