Det är en tätortsnära natur för de många invånarna i Österäng, Nosaby och Hammar.

Området i Kristianstad mellan Hammar och Österäng arrenderas av Araslöv golfklubb och fungerade fram till 2012 som golfbana. Idag är ytan igenväxt med höggräs och sly.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?