Ekenabben är en lövskogsklädd udde som skjuter ut i Hammarsjön och är lätt att nå till fots och cykel från Kristianstad.

Ekenabben stort träd
Sumpskogen vid Ekenabben

Genom denna skog kan man gå torrskodd eller köra rullstol/barnvagn på en strövstig en meter ovanför mark och vatten och uppleva fågelliv, blomprakt, märkliga svampar och insektsmyller.

Vissa delar av naturstigen består av grusad väg och vissa av en bred ekspång. Bänkar finns utplacerade på spångarna och längs den anlagda gångvägen i bortre delen av naturstigen.

Skåneleden går längs med Ekenabben.

Under de närmaste åren kommer en naturlek att anläggas i området som en del av besöksplats Vattenriket.

Service

  • Toalett (vår, sommar och höst)
  • Parkering, 8 platser och 1 handikapparkering
  • Rastplats
  • Grillplatser
  • Markerad strövstig, 1, 3 km 
  • Bryggor
  • Fågeltorn
  • Tältyta 

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 16 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?