Populärt rekreationsområde med en lång tradition av motion och orientering som används flitigt av kommunens invånare

Bockeboda strövområde förvaltas till största del av av Stiftelsen Skånska Landskap som är huvudsaklig markägare. Huvudentré till området finns en mil väster om Kristianstad vid Bockatorpet, en servicebyggnad som ägs av kommunen.

Från Bockatorpet utgår fem motionsspår (2,5–22,5 km) och en mountainbike-slinga. På vintern anläggs skidspår. I närområdet finns också flertalet rastplatser, ett utegym, handikappanpassade toaletter, två parkeringar samt en hinderbana och ett mountainbike-område för barn.

I Bockeboda möter du granskog i norr och blandad lövskog i söder. I den östra delen av området ligger Uddarps entré/parkering där det  finns värdefulla hundraåriga ekar, ridled, tillgänglighetsanpassad stig, parkering samt toaletter, rastplats och informationsskylt.

Skolor besöker ofta området och Härlövs IF anordnar orienteringstävlingar och traillöpning på både regional och nationell nivå. Kristianstads kommun ägde tidigare området.

Service

 • Toalett
  Flera toaletter, även handikapptoalett
 • Parkering
  Tre parkeringar med 30 plus 20 platser och vid Uddarp 25 platser
 • Markerade strövstigar
  Från Bockatorpet fem motionsspår mellan 2,5 och 22,5 km samt en tillgänglighetsanpassad stig 1,9 km
 • Informationstavlor
 • Annat
  Mountainbikeslinga 6,4 km
  Mountainområde för barn
  Utegym
  Hinderbana
  Ridled 2,4 km

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?