Andra friluftsområden

Förutom alla fina naturreservat finns andra friluftsområden som är väl värda ett besök.

I områden som benämns friluftsområden gäller allemansrätten. Allemansrätten handlar om Vilket ansvar du som besökare har för att vara rädd om naturen och om vad som är tillåtet att göra.

Gemensamt för både naturreservat och friluftsområden är att det finns en eller flera markägare som är rädda om sin mark. Det är viktigt att vi hjälps åt att lämna naturen så som den var när vi kom.


Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 15 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?