Strax söder om Kristianstad ligger utemuseum Åsums ängar, som är tillgängligt för rullstolsburna.

Här finns det gamla strandängslandskapet fortfarande kvar där en kan ta del av växt- och djurliv och de olika miljöer som tillhör den grunda slättsjöns stränder: betad strandäng, blå bård, slåttermark, vass- och videsnår och sumpskog.

Bortom slåttermarken, söder om utemuseet går en stig som är svårframkomlig och stora delar av året översvämmad.

Här finns 10 parkeringsplatser och 1 handikapparkering. Området är en av Vattenrikets besöksplatser.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 24 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?