Parkyta och ekbacke på Landön mellan campingen och badstranden.

Parkyta och ekbacke på Landön mellan campingen och badstranden som är väldigt populär på sommaren.

Klippta gräsytor med buskage och ridå med popplar kring parkeringen.

Det finns parkering, toalett och rastplats. Även fotbollsmål, gungställning, badbrygga och dansbana. Intill parkytan ligger en mindre ekskog med äldre träd och mycket död ved och stigar för kortare promenader.

En stor och välbesökt camping ligger i anslutning till området vilket bidrar till den höga besöksfrekvensen.

Service

  • Toalett
  • Parkering 50 platser
  • Rastplats

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?