Grönområde söder om Vramsån

Tätortsnära tallskog söder om Vramsån i Gärds Köpinge.

I anslutning till skogen ligger en idrottsplats med fotbollsplan och boulebana. Här finns parkering, toalett och rastplats.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?