Park centralt i Kristianstad med anor från tidigt 1800-tal. Då en promenadpark och idag en stadspark med rum för både kultur, aktiviteter och evenemang.

I parken finns många ovanliga trädarter och ett flertal gamla och stora träd. I parken finns även två byggnader, Fornstugan och teatern, samt en utescen, en stor lekplats och stora gräsytor för lek och avkoppling. Parken rymmer också en Hälsoträdgård, den nationella cykelleden Sydostleden, Skåneleden och Tivolirundan passerar längs med Helge å.

Det finns också flertalet stigsystem inom själva parken. Parken ligger centralt men har ändå en rofylld stämning tack vare sin utformning och sitt innehåll och fungerar även som ett entréområde från staden vidare ut till naturum samt andra strövområden som Årummet och Isternäset. Det finns en hög service i området med toaletter, parkering, informationsskyltar, rastplatser och café/restaurang.

Service

  • Toaletter
  • Parkering
  • Rastplatser
  • Informationsskyltar
  • Café/restaurang

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 16.30
Hjälpte informationen på sidan dig?