Horna fure är en tallskog norr om Åhus. Området angränsar till Åhus sandar och skiljs av Åhusvägen från Östra sand.

Området kopplas nu samman med flera andra friluftsområden runt Åhus med hjälp av den nya sträckningen av Skåneleden Vattenriket och är ett viktigt område för lokalbefolkningens rekreation. 

Området saknar service som parkeringsplatser, toaletter och rastplats. 

Ridning förekommer på ridstig i en del av området. Förutom Skåneleden Vattenriket finns en mängd naturstigar i området.

Service

  • Ridstig
  • Skåneleden Vattenriket

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 24 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?