Inom Boverkets satsning på ”Gröna städer” har kommunen utvecklat ett centralt tidigare otillgängligt skogsområde till en rekreationsyta med olika ekosystemtjänster i fokus.

I utvecklingen av området har kringliggande barn/ungas behov av natur och friluftsliv varit vägledande och har bland annat påverkat hur områdets nya entréer förlagts i nära anslutning till närliggande skolor/förskolor.

Sittytor, markerade strövstigar och informationstavlor finns i området.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 20 maj kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?