I den södra delen av sjön Raslången, på Bökestadsnäs, ligger Bökestad naturområde. Här finns en viktig och större lägerplats för Skåneleden som också används flitigt av kanotister.

Två vindskydd och ett antal eldstäder samt raststuga och vedbod återfinns här. Området kring rastplatsen består av bok- och barrskog i kuperad terräng. Mot vägen sydost om rastplatsen finns toaletter, informationsskylt, dricksvatten (bör kokas) och parkering.

Under 2021 ska nya torrtoaletter installeras vid lägerplatsen och de gamla vid parkeringen tas bort.

Service

  • Toaletter
  • Parkering, 10 platser
  • Rastplats
  • Informationsskylt
  • Vindskydd
  • Eldstäder
  • Vedbod
  • Raststuga

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?