Kartor

I Kristianstadskartan kan du hitta en adress, fastighet eller olika intressepunkter, som skolor och äldreboenden. Statistikkartan innehåller analyser och är ett underlag för kommunens olika beslut.

Geografisk information

Geografisk information är uppgifter som hör till en plats. Det kan vara  uppgifter om fastigheter, byggnader, vägar eller vatten- och avloppsledningar. Informationen kan illustreras med hjälp av kartor.

Geografiskt informationssystem, GIS

Geografiskt informationssystem, GIS,  är ett datasystem för hantering av lägesbunden information.

I ett GIS kan man kombinera information av olika slag och från olika källor. Informationen kan vara kartor, bilder, databasinformation eller textdokument. Kartorna är ofta i olika lager.

Med ett GIS kan informationen visualiseras och göras begriplig. GIS används för att planera och göra analyser.

Kommunen använder GIS för att:

  • hitta en lämplig plats för att bygga en förskola eller skola,
  • visa bästa körväg för ett utryckningsfordon,
  • förutspå utbredningen av en förorening vid ett miljöfarligt utsläpp eller en olycka.

Kartor och geografisk information

Vi har kartdatabaser för som är både småskaliga och storskaliga. Kartorna omfattar bland annat primärkarta, översiktskarta med adresser och ortofoton. Ett ortofoto är en flygbild över aktuellt område på kartan. Alla våra databaser uppdateras kontinuerligt.

Med kartdatabaserna som underlag tar vi fram analyser och olika presentationer. Vi levererar kartorna som vektor- eller rastergrafik för tryck, utritning eller publicering för webb.

Du kan få lov att använda kommunens kartdatabaser genom ett avtal med oss. Du betalar då en årlig avgift. Om du vill köpa enstaka karta i kommersiellt syfta kontaktar du oss. Du betalar en engångsavgift.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.