En nybyggnadskarta är ett underlag för bygglovet och visar hur fastigheten får bebyggas. Nybyggnadskartan beställer du hos oss och den kan levereras digitalt och i pappersformat.

Beställ nybyggnadskarta

När krävs en nybyggnadskarta?

  • vid ny- och tillbyggnad av flerbostadshus, industri-, kontor-, lager- och liknande byggnader.
  • vid nybyggnad av enbostadshus och fritidshus.
  • vid ny- och tillbyggnader som måste placeras närmre gräns än vad detaljplanen anger eller närmre än 4,5 meter från gräns utanför område med detaljplan

Det kan även finnas speciella förutsättningar på platsen som gör att det behövs en nybyggnadskarta även om det inte faller inom de nämnda kategorierna. Detta framkommer i så fall under granskningsskedet.

Vad innehåller en nybyggnadskarta?

Nybyggnadskartan innehåller normalt uppgifter från detaljplanen, fastighetsgränser, befintlig bebyggelse, vatten- och avloppsanslutningar, marknivåer, angränsade vägar.

Inmätning av träd ingår inte i mätningen inför nybyggnadskarta. Trädinmätning kan, om så önskas, beställas som ett separat mätningsuppdrag och då tillkommer ytterligare avgift enligt gällande taxa.

Kontakta oss för mer information och beställning av våra tjänster. Leveranstid omkring 4 veckor.

Prisuppgifter

Yta

Kostnad

Bostadshus/fritidshus, oavsett tomtyta

8595 kr

Tillbyggnad, garage eller uthus, oavsett tomtyta

4298 kr

Industri, verksamhet, flerbostadshus mm < 2000 kvm

8595 kr

Tillbyggnad, garage eller uthus, oavsett tomtyta < 2000 kvm

4298 kr

Industri, verksamhet, flerbostadshus mm >2000 kvm

pris efter tomtyta

Tillbyggnad, garage eller uthus, oavsett tomtyta >2000 kvm

pris efter tomtyta

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?