Fastighetsregister

I fastighetsregistret finns bland annat uppgifter om vem som äger en viss fastighet, hur stor en fastighet är, vilka planer som finns för området och vilka rättigheter som är knutna till fastigheten, exempelvis servitut.

Fastighetsindelning

Fastighetsindelningen är en del av samhällets infrastruktur. Den nyttjas i samhällsplaneringen vid t.ex. vård av miljön, planering av bebyggelse och vid byggnation av vägar och järnvägar. Fastighetsindelningen är också en grund för bland annat folkbokföring, fastighetstaxering och administrativa indelningar. Fastigheter är en förutsättning för handel med fast egendom och för kreditgivning. Därför är fastighetsregistret ett viktigt verktyg.

Fastighetsregistret

Fastighetsregistret är Sveriges officiella register över hur marken i vårt land är indelad och även vem som äger vad. Där finns uppgifter från lantmäterimyndigheterna, kommunerna, fastighetsinskrivningen samt skatteverket samlade.

Undrar du över något?

Skatteverket svarar på frågor om fastighetstaxering
0771-567 567

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 17 jun kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?