Arkiv och ritningar

För att få bygglovsritningar kan du kontakta oss så hjälper vi dig. Äldre ritningar och förrättningsakter kan du söka efter i webbtjänsten Min fastighet.

Bygglovsritningar

Medborgarcenter kan hjälpa dig ta reda på om det i vårt arkiv finns ritningar över byggnader på en viss fastighet. Du kan få ritningar antingen som papperskopia eller via e-post.

Lantmäteriförrättningar

Det kommunala lantmäteriets förrättningsakter finns skannade och sökbara via Lantmäteriets tjänst Min fastighet. Här kan du söka information om din egen fastighet. Du kan också se äldre förrättningar och kartor via tjänsten Historiska kartor. Dessa är sökbara mellan åren 1628 (när det svenska lantmäteriet bildades) och 1927.

En bild på den skånska recogniceringskartan från 1812

Utdrag från Skånska rekogniseringskartan, tidigt 1800-tal

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 16.30
Hjälpte informationen på sidan dig?