Arbeta på Räddningstjänsten

Räddningstjänsten är den förvaltning som ansvarar för brandskyddsfrågor, operativ räddningstjänst, krishantering och samordningen av skydd mot olyckor. Här jobbar framförallt brandmän, brandingenjörer och larmoperatörer.

Brandman på heltid

På stationen i Kristianstad arbetar våra heltidsanställda brandmän. Att arbeta som brandman i utryckningstjänst innebär att du rycker ut till exempel när det brinner eller när det har inträffat en trafikolycka. Arbetet handlar om att så snabbt som möjligt få kontroll på det som händer och försöka begränsa skadorna. 

En del av arbetstiden ägnas åt att förbereda både sig själv och utrustningen så att allt fungerar vid ett larm. Vi övar arbetsmoment och kontrollerar vår utrustning. Eftersom arbetet är fysiskt och psykiskt krävande, ställs också krav på att vi är fullt friska, har god kondition och kan arbeta kontrollerat i svåra situationer. 

Förutom larm och övningar innehåller nästan varje dag någon form av förebyggande arbetsuppgift. Det kan till exempel handla om att informera om och kontrollera brandskyddet på skolor, förskolor eller arbetsplatser. På det sättet förhindrar vi att olyckor inträffar. 

Vill du bli heltidsbrandman?

Om du vill bli heltidsbrandman ska du gå utbildningen Skydd mot olyckor (SMO) som är en tvåårig eftergymnasial utbildning som leder till en examen i säkerhets- och räddningsarbete. Efter utbildningen har du möjlighet att arbeta som brandman inom den kommunala räddningstjänsten. Utbildningen kan också leda till andra arbeten inom räddnings- och säkerhetsområdet i kommunal, statlig eller privat sektor.

Räddningspersonal i beredskap (deltidsbrandman)

Räddningstjänstpersonal i beredskap kallades tidigare för deltidsbrandmän. Räddningstjänstpersonal i beredskap har inte brandmansyrket som huvudsysselsättning, utan arbetar inom andra yrken. Ditt arbete inom räddningstjänsten innebär både förebyggande arbete och utryckningar. Du möter människor i en rad olika sammanhang – ofta i svåra situationer. Det är viktigt att du har en vilja att hjälpa människor, en förmåga att samarbeta och är stresstålig. Var tredje eller var fjärde vecka har du vanligtvis beredskap och ska vara tillgänglig dygnet runt. Du har 5 minuters anspänningstid tills du måste vara på plats vid ett larm. Det är därför viktigt att du bor och arbetar nära den station du tillhör. 

Vill du bli deltidsbrandman?

Skulle du vilja vara delaktig i ett bra kamratgäng som gör sitt bästa för att hjälpa till vid olika situationer i samhället? Tveka inte att kontakta oss. Våra deltidsstationer är placerade i Arkelstorp, Tollarp, Åhus, Degeberga, Sibbhult och Broby.

Brandingenjör

Jobbet som brandingenjör är mycket varierat. Du varvar mellan kontorsarbete, att vara räddningsledare vid olyckor eller att ligga i beredskap om något skulle hända. Våra brandingenjörer är dessutom ofta ute på företag och organisationer och inspekterar brandskydd och det systematiska förebyggande brandskyddsarbetet. Du är med i samhällsplaneringen och gör riskbedömningar, allt för att förhindra brand och skadeverkningar vid olyckor.

Om du vill jobba som brandingenjör inom kommunal räddningstjänst krävs en brandingenjörsexamen från Lunds Tekniska Högskola eller Luleå tekniska universitet. Därefter krävs en påbyggnadsutbildning vid MSB:s skola i Revinge, där du får formell behörighet att arbeta som räddningsledare i den kommunala räddningstjänsten.

Larmoperatör 

Som larmoperatör arbetar du med att ta emot larm, prioritera bland larmen och förmedla rätt hjälp. Det är viktigt att snabbt få en bild av vad som hänt vid en olycka eller en brand. Operatörens arbetsredskap är i första hand datorn, radio och telefon. Du kommer i kontakt med människor som befinner sig i nödsituationer och det är viktigt att behålla lugnet och kunna kommunicera med personer som är upprörda

För att jobba som larmoperatör krävs intern utbildning. Det ställs stora krav på beslutsförmåga, instruktionsfokus, kommunikativ förmåga, samarbetsförmåga, simultanförmåga och stresstålighet.

Kontakt

Räddningstjänsten

Besöksadress: Arenavägen 1, 291 54 Kristianstad

Hjälpte informationen på sidan dig?