Vi arbetar för ett mer hållbart samhälle genom att öka andelen grönt i våra måltider, ha fler ekologiska produkter och säsongsanpassa menyerna.

Vad innebär mera grönt?

Det innebär att vi erbjuder maträtter som i högre utsträckning är baserade på grönsaker och baljväxter. Vi anpassar våra menyer efter vad säsongen erbjuder. Det kan vara rotfrukter på hösten och citrusfrukter på vintern. Vi kommer även i fortsättningen att servera kött, fisk och kyckling men vi ökar andelen grönsaker i våra rätter.

Varför blir det mer grönsaker?

Livsmedel som transporteras långa sträckor och ökad konsumtion av kött påverkar miljön negativt. Genom att öka andelen grönt i våra måltider är vi med och arbetar för ett mer hållbart samhälle. Dessutom jobbar vi aktivt för att minska svinnet. Den mat som slängs tar vi hand om och låter bli biogas som driver bussar och bilar.

Ekologiskt – rättvist – nära

En större andel av maten vi serverar ska vara ekologiskt odlad, rättvisemärkt och komma från vårt närområde. Vi vill att 40 procent av råvarorna ska vara ekologiskt odlade.

Vi vill att mer av maten ska vara rättvisemärkt, så kallad Fairtrade. Fairtrade är en oberoende produktmärkning som skapar förutsättningar för odlare och anställda i utvecklingsländer att förbättra sina arbets- och levnadsvillkor. Vi har förändrat vårt sätt att distribuera varor till våra restaurangkök för att göra det lättare för lokala producenter att leverera till oss.

Varje år serverar vi 3 miljoner luncher i våra restauranger på skolorna och vård- och omsorgsboenden.

Till detta och alla andra måltider behöver vi

 • 200 medarbetare i kök
 • 132 matsalar/restauranger
 • 250 000 matlådor för hemleverans
 • 187 ton potatis
 • 221 ton grönsaker
 • 180 ton kött
 • 76 ton fisk
 • 39 ton kyckling
 • 528 000 liter mjölk

Kristianstads kommun har en livsmedelspolicy som säger att kommunen ska ha mer ekologiska produkter, öka andelen grönt och säsongsanpassa menyerna.

Vanliga frågor

Vad menas med ekologiskt producerat?

 • Konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel får inte användas.
 • Odling får inte ske i närheten av stora vägar eller andra föroreningskällor.
 • Det är stränga krav när det gäller tillsatser i produkterna.
 • Fodret ska vara ekologiskt odlat och GMO-fritt (genetiskt modifierade organismer)
 • Rutinmässig medicinering får inte förekomma.
 • Djuren ska ha möjlighet att vara utomhus.

Vad menas med Hållbar utveckling?

Begreppet hållbar utveckling

Enligt den kommission som leddes av Gro Harlem Brundtland 1987, är hållbar utveckling "en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov". De tre dimensionerna av hållbar utveckling - den ekonomiska, sociala och miljömässiga - ska samstämmigt och ömsesidigt stödja varandra. Vid FN:s toppmöte om hållbar utveckling i Johannesburg 2002 erkändes begreppet hållbar utveckling som en överordnad princip för FN:s arbete.

Kommer vi inte att få kött, kyckling eller fisk till middagen?

Matsedeln för dagens rätt kommer att se ut ungefär som den gör idag, däremot kommer det att ligga ett flertal vegetariska rätter under veckan på alternativet.

Säsongsanpassa menyerna, vad innebär det?

Vi strävar efter att servera de livsmedel som naturligt finns utifrån årstid.

I basutbudet är det bra att använda frukt och grönsaker som tål att lagras, till exempel grova grönsaker(rotfrukter, kål, blomkål, lök), och välja känsliga frukter och grönsaker efter säsong.

Minska svinnet, hur/vad gör ni?

Barn- och utbildnings kostenhet gör svinnmätningar på samtliga skolor detta görs kontinuerligt 2 gånger/termin. Det som mäts är vad eleverna kastar och vad köket kastar. Redovisning sker till ansvarig.

Kommer mitt barn att få i sig den näring som behövs?

I Skollagen anges att alla måltider ska vara näringsberäknade mot målgruppen. Kristianstads kommun har under många år tillbaka använt sig av att ha näringsberäknade menyer.

Vad menas med Generationsmål?

”Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser”

Blir det någon förändring på kvällsmaten?

Det ligger redan idag några vegetariska kvällsmatsrätter på matsedeln och det kommer att öka något men aldrig samtidigt på dagens och alternativet.

Varifrån får vi protein?

Protein finns i animaliska livsmedel som kött, mjölk, fisk och ägg och i vegetabiliska livsmedel som ärtor, bönor och spannmål.

Hur mycket protein behöver vi per dag?

Vuxna behöver 50-60g protein/dag.

Skollunchen ger ca 30g/portion och ska motsvara 30% av dagsbehovet. Alltså ger skollunchen mer än dubbelt av behovet. (27-45g beroende på portionsstorlek.)

Jag tränar mycket, hur får jag i mig tillräcklig med protein?

Att få i sig tillräckligt med protein är väldigt lätt för den som är fysiskt aktiv. Det är lagom att 10-20 procent av kalorierna vi äter kommer från protein, och i de flesta svenskars mat kommer 14-18 procent av kalorierna från protein. Det är bara om en mycket stor del av den energi man får i sig kommer från socker, läsk, godis eller andra snabba kolhydrater eller om man äter extremt fet mat som man riskerar att få i sig för lite protein.

Behöver inte små barn protein för att växa?

Jo, och den kost vi serverar innehåller protein från kött, fisk, ägg, mjölkprodukter och baljväxter.

Varför ska vi äta mindre kött?

Enligt Livsmedelsverkets senaste matvaneundersökning äter vi svenskar 50-55 kilo kött och chark per år. Enligt Jordbruksverkets statistik har köttkonsumtionen ökat med drygt 40 procent sedan 1990.

Samtidigt är kött det livsmedel som påverkar miljön mest. En ko måste äta tio kilo växtprotein för att producera ett kilo kött. Därför kan det få stor effekt om man minskar på köttportionerna eller byter ut en eller par rätter av nöt, lamm, gris eller kyckling i veckan mot vegetariska alternativ.

Varifrån kommer fisken att serveras?

Den fisk som kommunen har avtalat med leverantör om att köpa har MSC-märkning vilket står för certifierat hållbart fiske. MSC:s krav för certifiering kan sammanfattas i tre överordnade principer:

 • Bestånden av fisk skall fiskas på ett uthålligt sätt eller åtminstone på ett sätt som är på väg att bli det
 • Fisket får inte skada ekosystemet eller havsmiljön
 • Fisket skall förvaltas effektivt, så att uthållighet och ekosystemen bevaras. MSC-certifiering av ett fiske är en mycket grundlig och öppen process, som normalt ta mellan ett och två år att genomföra.

Varför ekologiskt framför närproducerat?

Korta transporter är bra men de är inte det enda att ta hänsyn till. Hur
transporten går till har stor betydelse för hur mycket klimatpåverkande gaser som släpps ut. Tillverkning och användning av handelsgödsel (konstgödsel) har stor klimatpåverkan och bekämpningsmedel sprider gifter till vatten, mark och atmosfären. Ekologiska varor kan transporteras långt men ändå vara ett bättre miljöval än närproducerade konventionella livsmedel.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?