Livsmedelsupphandling

Kristianstads kommun har ett gemensamt avtal för inköp av livsmedel som är upphandlat enligt lagen om offentlig upphandling. Alla produkter i livsmedelsavtalet ska uppfylla våra kvalitetskrav.

Vilka krav ställer vi vid livsmedelsupphandling när det gäller köttprodukter?

Kristianstads kommuns livsmedelspolicy, som fastställer kraven för livsmedelsupphandlingen, bygger på grundläggande kvalitetskrav, krav på ursprungsmärkning och att produkten ska uppfylla de kvalitetskrav som ställts i EU-direktiv, EU-förordningen, livsmedelslagstiftningen, livsmedelsförordningar samt Livsmedelsverkets och Jordbruksverkets föreskrifter. När kommunen gör en förfrågan på ett livsmedel, fokuserar vi på dess innehåll och hur det produceras ur miljö- och djurskyddssynpunkt.

Varför ingår halalmärkta produkter?

Kristianstads kommun har ett gemensamt avtal för inköp av livsmedel som är upphandlat enligt lagen om offentlig upphandling. Alla produkter i livsmedelsavtalet uppfyller de krav på kvalitet som har ställts. Det görs ingen aktiv efterfrågan på halalmärkta produkter i livsmedelsupphandlingen. Märkningen är något som följer med på köpet.

Erbjuds halalslaktade produkter?

Nej, eftersom vi inte erbjuder specialkost av specifikt religiösa skäl (det vill säga det är inget valbart alternativ) anges inte att köttet är halal-märkt i restaurangen. Det anges inte heller när varan är EU-ekologisk, MSC-märkt eller märkt med annan likartad specifik märkning. Läs mer om religös slakt via länken nedan.

Är all kyckling som serveras halalmärkt?

Nej, märkningen rör endast ett fåtal produkter.

Hur är dessa slaktade?

De är slaktade med föregående bedövning och skiljer sig inte från en slakt enligt svensk djurskyddslag, förutom att en bön lästs och att djuret är vänt mot Mecka vid slakten.

Kan man välja ett annat alternativ de dagar det serveras kyckling?

Ja, varje dag finns alternativ som inte innehåller kyckling.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?