Kallelser och protokoll

Här hittar du kallelser, protokoll och styrande dokument för kommunfullmäktige, nämnder och även en del beredningar och utskott.

Protokollen publiceras så snart de är justerade och därmed offentliga. Du klickar på mapparna för att fälla ut dokumenten.

Söker du äldre protokoll som inte visas här är du välkommen att kontakta oss. Du hittar kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Arbete- och välfärdsnämnden

Kallelser

Protokoll

Styrande dokument

Barn- och utbildningsnämnden

Kallelser

Protokoll

Styrande dokument

Arbetsordning och reglementen


Strategier, planer och övriga riktlinjer


Avgifter och taxor

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Kallelser

Protokoll

Byggnadsnämnden

Kallelser

Protokoll

Styrande dokument

Kommunfullmäktige

Kallelser

Protokoll

Styrande dokument

Arbetsordning och reglementen


Strategier, planer och övriga riktlinjer


Avgifter och taxor


Ägardirektiv och bolagsordningar

Kommunstyrelsen

Kallelser

Protokoll

Styrande dokument

Revisionsrapporter


Strategier, planer och övriga riktlinjer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kallelser

Protokoll

Kommunstyrelsens personalutskott

Kallelser

Protokoll

Kultur- och fritidsnämnden

Kallelser

Protokoll

Styrande dokument

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Kallelser

Protokoll

Styrande dokument

Omsorgsnämnden

Kallelser

Protokoll

Styrande dokument

Räddningsnämnden

Kallelser

Protokoll

Styrande dokument

Tekniska nämnden

Kallelser

Protokoll

Styrande dokument

Valnämnden

Kallelser

Protokoll

Styrande dokument

Östra Skånes hjälpmedelsnämnd

Protokoll

Överförmyndarnämnden

Kallelser

Protokoll

Styrande dokument

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?