Kallelser och protokoll

Här hittar du kallelser, protokoll och styrande dokument för kommunfullmäktige, nämnder och även en del beredningar och utskott.

Protokollen publiceras så snart de är justerade och därmed offentliga. Du klickar på mapparna för att fälla ut dokumenten.

Söker du äldre protokoll som inte visas här är du välkommen att kontakta oss. Du hittar kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Arbete- och välfärdsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Byggnadsnämnden

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens personalutskott

Kultur- och fritidsnämnden

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Omsorgsnämnden

Räddningsnämnden

Tekniska nämnden

Valnämnden

Östra Skånes hjälpmedelsnämnd

Överförmyndarnämnden

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 17.00
Hjälpte informationen på sidan dig?