Omsorgsförvaltningen arbetar med vård och omsorg om äldre, personer med funktionsnedsättning och personer i behov av hemsjukvård. Hos oss finns bland annat äldreboenden, hemtjänst och mötesplatser.

Vi är cirka 3500 medarbetare och vi finns på olika platser runt om i Kristianstad. Ledningen och många medarbetare finns på Östra kommunhuset och där hittar du också vårt besökscenter.

Våra verksamheter

  • Vård- och omsorgsboende
  • Hemtjänst
  • Hälso- och sjukvård
  • Boende och Personlig assistans
  • Socialpsykiatri, Daglig verksamhet och stöd
  • Myndighetsenhet
  • Hjälpmedelcentrum, distribuerar och utför service på hjälpmedel
  • Riksgymnasiet, elevhem på gymnasieskolan
  • Tätörtsvägen, intraprenad

Vi har en lokal värdighetsgaranti för äldreomsorgen som innebär att kommunen har särskilda kvalitetsmål för några områden inom äldreomsorgen.

Vårt arbete styrs av omsorgsnämnden.

Omsorgsförvaltningens organisation

Omsorgens förvaltningsledning

Camilla Gärdebring

Förvaltningschef

Heléna Back

Ekonomichef

Johanna Spånér

HR chef

Lotta Lindberg

Myndighetschef

Ulrika Olsson

Verksamhetschef | Vård och omsorgsboende 1

Verksamhetschef | Vård- och omsorgsboende 2

Nicolaj Håkansson

Verksamhetschef | Hemtjänst

Anna-Karin Maletka

Verksamhetschef | Hälso- och sjukvård

Aja Pettersson

Verksamhetschef | Funktionsstöd (boenden och personlig assistans)

Eva Arntzen

Vik. Verksamhetschef | Funktionsstöd (social psykiatri, daglig verksamhet, barn och stöd)

Kristina Björnlund

Verksamhetschef | Hjälpmedelscentrum

Ingrid Magnusson

Planeringschef

Maria Bergström

Verksamhetschef

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 11 dec kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?