Omsorgs­förvaltningen

Omsorgsförvaltningen arbetar med vård och omsorg om äldre, personer med funktionsnedsättning och personer i behov av hemsjukvård. Hos oss finns bland annat äldreboenden, hemtjänst och mötesplatser.

Vi är cirka 3500 medarbetare och vi finns på olika platser runt om i Kristianstad. Ledningen och många medarbetare finns på Östra kommunhuset och där hittar du också vårt besökscenter.

Våra verksamheter

  • Funkionsstöd (social psykiatri, daglig verksamhet och stöd, boende och personlig assistans)
  • Äldreomsorg (hemtjänst, vård- och omsorgsboende 1, och vård- och omsorgsboende 2)
  • Hälso- och sjukvård
  • Verksamhetsstöd (HR-, ekonomi och planeringsenhet)
  • Myndighetsenhet
  • Hjälpmedelscentrum (distribuerar och utför service på hjälpmedel)
  • Tätörtsvägen (intraprenad)

Vi har en lokal värdighetsgaranti för äldreomsorgen som innebär att kommunen har särskilda kvalitetsmål för några områden inom äldreomsorgen.

Vårt arbete styrs av omsorgsnämnden.

Omsorgsförvaltningens organisation

Omsorgens förvaltningsledning

Tf Förvaltningschef och Ekonomichef

Jonna Sjöberg

Tf HR-chef

Lotta Lindberg

Myndighetschef

Ulrika Olsson

Verksamhetschef | Vård- och omsorgsboende 1

Verksamhetschef | Vård- och omsorgsboende 2

Nicolaj Håkansson

Verksamhetschef | Hemtjänst

Anna-Karin Maletka

Verksamhetschef | Hälso- och sjukvård

Pernilla Åkesson

Verksamhetschef | Funktionsstöd (social psykiatri, daglig verksamhet och stöd)

Eva Arntzén

Verksamhetschef | Funktionsstöd (boenden och personlig assistans)

Kristina Björnlund

Verksamhetschef | Hjälpmedelscentrum

Ingrid Magnusson

Planeringschef

Maria Bergström

Verksamhetschef | Tätörtsvägen, intraprenad

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 16.30
Hjälpte informationen på sidan dig?