Näsby - en plats i ständig utveckling

Näsby är Kristianstads största stadsdel, med omkring 9 000 invånare. Det är också en av de äldsta. På näset mellan Araslövssjön och Nosabysjön bodde människor redan på stenåldern. Under många år var regementet ett dominerande inslag.

Näsby är ett område i ständig förändring som fortsätter utvecklas mot framtiden.

I ett långsiktigt uppdrag arbetar vi tillsammans med boende och verksamma för att utveckla Näsby till en hållbar stadsdel.

Södra Näsby

Vi utvecklar en ny stadsdel på södra Näsby. Det blir bostäder, kontor, service, förskolor och vård- och omsorgsboende.

Näsby är det område i Kristianstad som, tillsammans med själva stadskärnan, har de absolut bästa förutsättningarna för bebyggelse om man ser till markförhållanden och läge. Näsby ligger översvämningssäkert på omkring +10 meters höjd på en mark som består av stabil, sandig morän. Här vilar husen på stadig grund. Det var ett starkt vägande skäl till att beslutet att bygga Kristianstads nya badhus, Kristianstads badrike, just på Näsby.

Klimatsmarta Näsby

Klimatsmarta Näsby var ett EU-projekt om stadsutveckling med fokus på minskade koldioxidutsläpp från byggnationer och transporter på stadsdelen Näsby i Kristianstad. Projektet har arbetat fram en modell för att tidigt i stadsutvecklingsprocessen kunna ta hänsyn till och minska koldioxidutsläppen.

Bostadsbebyggelsen är blandad. Här går det att hitta stora mangårdsbyggnader från gamla gårdar, försynta 1920-talsvillor, radhus i funkisstil, höghus från miljonprogramstiden, välplanerade BoKlok-hus och det mesta däremellan.

Naturen är alltid nära. Naturreservatet Näsby fält är ett av Vattenrikets mest varierande områden. I ädellövskogen frodas vårblommor och småfåglar, vid Araslövssjöns vassklädda stränder rastar mängder av gäss och änder. På Lingenäset finns fina vandringsleder, där den karakteristiska doften av ramslök ger en extra dimension åt vårpromenaden.

Under många år, från 1923 till 1994, var regementet ett dominerande inslag. Numera ryms Högskolan Kristianstad i de gamla militärbyggnaderna.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 15 apr kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?