Naturreservat

Bild från Mosslunda på blommor

Mosslunda naturreservat

I Skåne finns närmare 350 naturreservat, 62 av dem ligger i Kristianstads kommun. De flesta av reservaten är statliga, men några av dem är kommunala. Här kan du läsa mer om dem.

Naturreservat

På länsstyrelsens webbsida kan du söka information om alla naturreservat i hela landet.

Skyddad natur

Förutom naturreservat finns det flera andra skyddsformer för natur, till exempel nationalpark, biotopskyddsområde, Natura 2000, naturminne, djur- och växtskyddsområden och strandskydd.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 15 apr kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?