Parker och grönområden

Kristianstad är en grön stad. Vi har många parker och grönområden att besöka. Tivoliparken är Kristianstads stadspark och där finns bland annat Hälsoträdgården.

Parker och grönytor är viktiga för att skapa attraktiva samhällen då de erbjuder både lek, återhämtning och motion. De har också en annan viktig funktion att ta hand om nederbörd.

Strax utanför stadskärnan finns biosfärområdet Kristianstads vattenrike, som är utsett av UNESCO som ett modellområde för hållbar utveckling. Läs mer om kristianstads vattenrike via länken nedan.

Tivoliparken - Kristianstads stadspark

Tivoliparken

Kristianstads stadspark Tivoliparken har anor från tidigt 1800-tal. Det som började som en promenadpark är idag en stadspark med rum för både kultur och aktiviteter. I parken finns många ovanliga trädarter och ett flertal träd är både gamla och stora. Här finns, utöver stora grönytor, också en stor lekplats med vattentema, fågeldammar, Tivoliteatern, en utomhusscen och Hälsoträdgården. Läs mer om Hälsoträdgården via länken nedan.

Fällning/gallring av träd

Kommunal mark

Kommunen får ofta samtal från medborgare som önskar fälla träd som står på kommunal mark. Vi fäller inte träd för att det exempelvis skymmer sol eller utsikt, står i vägen för antenn/parabol, löv/frön/frukt blåser in på intilliggande tomt eller att trädet lockar till sig fåglar eller andra djur. Utgångpunkten är att kommunens träd ska stå kvar och vi fäller endast om betydande olägenhet är uppenbar, eller om trädet är i dålig kondition och riskerar att orsaka skada på person eller egendom. För att vi ska kunna behandla samtliga ärenden på ett korrekt sätt och ge enhetliga svar på förfrågningarna så ber vi dig fylla i och skicka in din förfrågan, se e-tjänsten ovan. Då fällning/gallring i huvudsak utförs vintertid så behöver vi ha in din förfrågan senast den 1 september för att kunna hantera denna följande vinter. Vi kommer göra ett besök på plats och därefter bedöma situationen. Förhållningssättet är antaget av tekniska nämnden 2010-10-19.

Vi bedömer träden utifrån följande kriterier

 • Biologiska värden
  Många träd är värdefulla livsmiljöer för en mängd olika djurarter, varav många är hotade. Särskilt värdefulla är gamla grova och ihåliga träd och träd med grov bark.
 • Estetiska värden
  Här bedöms dels vilken betydelse trädet har för områdets karaktär, men även om trädet har en för sin art god utveckling.
 • Hur andra påverkas
  Träd på kommunal mark är till för alla och en bedömning av vilken betydelse det kan ha för andra boende måste göras.
 • Trädets kondition
  Att träd blir gamla och grenar börjar torka in är naturligt. Här görs en bedömning av hur detta påverkar intilliggande bebyggelse och om det kan innebära risk för skada.

Privat mark

Gäller ditt ärende fällning av träd på privat mark kan det kräva marklov. Det kan du lära dig mera om här:

Frisbeegolf i Öllsjö

I Öllsjö finns en frisbeegolfbana. Det fungerar ungefär som vanlig bangolf, men man byter ut golfbollen mot en frisbee. Ladda ned ett protokoll här och prova!

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 20 maj kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?