Skogsskötsel

Ibland utför kommunen åtgärder i sitt skogsbestånd för att främja skogens utveckling.

Åtgärderna kan vara avverkningar, gallringar, eller liknande. Det kan verka motsägelsefullt, men är ett viktigt arbete för att skogen ska må bra. Både växt- och djurliv frodas av att det finns en variation i skogsbeståndet.

Aktuella åtgärder

  • I Everöd utförs gallring i februari-mars. Karta Länk till annan webbplats.
  • Klipp- och gallringsarbete påbörjas i januari 2024 i Öllsjö och Vä enligt kartan nedan.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 17.00
Hjälpte informationen på sidan dig?

Sidans innehåll