Ungdomsrådet

Kristianstads kommun ska starta ett ungdomsråd. Rådets uppgift är att skapa dialog mellan ungdomar, politiker och andra beslutsfattare. Ungdomsrådet ska föra fram ungdomars åsikter om viktiga saker i Kristianstads kommun och ska träffas fyra gånger per läsår.

Ungdomsrådet startar och kommer att ha sin första träff under hösten 2019. Rådet ska bestå av upp till ungdomar som går i grundskolan och gymnasieskolan. För att vara med i rådet ska man brinna för ungdomsfrågor och vilja förändra barn och ungas situation i Kristianstad. Ungdomsrådet kommer att ha möten fyra gånger om läsåret. Alla möten ska ske under skoltid.

 

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.