Ungdomsrådet

Ungdomsrådets grundidé är att ungdomar, precis som vuxna, ska ha möjlighet att påverka sin egen vardag. Ungdomsrådet ska föra fram ungdomars åsikter om viktiga frågor i Kristianstads kommun och skapa dialog mellan unga och politiker i kommunen.

Ungdomsrådet består av ungdomar som går i grundskolan och gymnasieskolan och är aktiva i sin skolas elevkår eller elevråd. För att vara med i rådet ska man brinna för ungdomsfrågor och vilja förändra barn och ungas situation i Kristianstad. 

Möten 2019

Ungdomsrådet träffas vid följande tillfällen under hösten 2019

  • 9 oktober kl 14.30 i Rådhus Skåne
  • 5 november kl 14.00 i Rådhus Skåne
  • 3 december kl 14.00 i Rådhus Skåne.

Ungdområdets uppdrag

Ungdomsrådet ska föra fram ungdomars åsikter om viktiga ämnen i Kristianstads kommun och skapa dialog mellan ungdomar och politker i kommunen.  Politiker och andra beslutsfattare kan också be ungdomsrådet om hjälp när de ska fatta viktiga beslut som påverkar barn och unga i kommunen. 

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.