Ungdomsrådet

Ungdomsrådets grundidé är att ungdomar, precis som vuxna, ska ha möjlighet att påverka sin egen vardag. Ungdomsrådet ska föra fram ungdomars åsikter om viktiga frågor i Kristianstads kommun och skapa dialog mellan unga och politiker i kommunen.

Ungdomsrådet består av ungdomar som går i grundskolan och gymnasieskolan och är aktiva i sin skolas elevkår eller elevråd. För att vara med i rådet ska man brinna för ungdomsfrågor och vilja förändra barn och ungas situation i Kristianstad. 

Möten 2020

Ungdomsrådet träffas vid följande tillfällen under 2020. Protokollen från mötena hittar du under relaterade dokument.

 • 10 januari kl 13-15 - inställt
 • 17 mars kl 13-16 - inställt på grund av rådande situation med Coronaviruset covid-19.
  Tänk på att hålla er uppdaterade om de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten ger.
 • 29 april kl 13-16 - inställt på grund av rådande situation med Coronaviruset covid-19. 
 • 18 maj kl 13-16.
 • 8 juni kl 14-16.
 • 7 oktober kl 14-16.
 • 1 december kl 13-15.

Ungdområdets uppdrag

Ungdomsrådet ska föra fram ungdomars åsikter om viktiga ämnen i Kristianstads kommun och skapa dialog mellan ungdomar och politker i kommunen.  Politiker och andra beslutsfattare kan också be ungdomsrådet om hjälp när de ska fatta viktiga beslut som påverkar barn och unga i kommunen. 

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.