Ungdomsrådet

Ungdomsrådets grundidé är att ungdomar, precis som vuxna, ska ha möjlighet att påverka sin egen vardag. Ungdomsrådet ska föra fram ungdomars åsikter om viktiga frågor i Kristianstads kommun och skapa dialog mellan unga och politiker i kommunen.

Ungdomsrådet består av ungdomar som går i grundskolan och gymnasieskolan åk 7-9 och 1-3 och är aktiva i sin skolas elevkår eller elevråd. För att vara med i rådet ska man brinna för ungdomsfrågor och vilja förändra barn och ungas situation i Kristianstad. 

Ungdområdets uppdrag

Ungdomsrådet ska föra fram ungdomars åsikter om viktiga ämnen i Kristianstads kommun och skapa dialog mellan ungdomar och politiker i kommunen. Politiker och andra beslutsfattare kan också be ungdomsrådet om hjälp när de ska fatta viktiga beslut som påverkar barn och unga i kommunen. 

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.