Skåne Nordost

Sex kommuner i nordöstra Skåne samarbetar inom Skåne Nordost. Kommunerna som ingår i samarbetskommittén är Bromölla, Hässleholm, Hörby, Kristianstad, Osby och Östra Göinge.

l Skåne Nordost samverkar kommunerna inom ett antal prioriterade områden där det gemensamma arbetet gynnar kommunernas utvecklingskraft. Skåne Nordost är kommunernas gemensamma röst i dialogen med externa aktörer - både nationellt och regionalt. Genom Skåne Nordost-samarbetet erbjuds ett brett utbud av vuxenutbildning och kompetensutveckling.

Skåne Nordosts verksamhet leds från Skåne Nordostkontoret i Rådhus Skåne i Kristianstad. Skåne Nordost har även ett EU-kontor som geografiskt är placerat i Hässleholm.

På Skåne Nordosts egen webbplats kan du läsa mer om verksamheten. Du hittar länken under Relaterad information. Där finns också länkar med tips om besöksmål i området och om utbildningar som ingår i ett samarbete där även fler kommuner är delaktiga.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.