Förskola

Förskola är en pedagogisk verksamhet för barn i åldrarna 1-5 år. Förskolan stimulerar barns utveckling och lärande och erbjuder en trygg omsorg.

Förskola är en pedagogisk verksamhet för de yngsta barnen. Förskolan erbjuder barnen en stimulerande och lärorik miljö som lägger grunden för fortsatt lärande. I Kristianstads kommun finns ett 50-tal kommunala förskolor. En del av förskolorna har särskilda inriktningar eller profiler. Förskolor finns även i fristående regi i form av föräldrakooperativ, personalkooperativ eller aktiebolag.

Vem får plats i förskola?

Förskola är främst till för barn i åldrarna 1-5 år vars vårdnadshavare arbetar eller studerar. För att få plats måste en ansökan göras. Ansökan görs via e-tjänst eller blankett senast fyra månader innan plats önskas.

När är förskolan öppen?

Förskolorna har öppet vardagar mellan klockan 6.30 och 18.30. I kommunen finns en förskola, Palettens förskola, som har öppet dygnet runt årets alla dagar.

Palettens förskola

Allmän förskola

Alla barn har rätt till allmän förskola från och med höstterminstart det år barnet fyller 3. Detta innebär att alla 3-5 åringar har rätt till avgiftsfri förskola 3 timmar per dag under grundskolans terminer som inte inkluderar lunch.

Profiler eller särskilda inriktningar

På tre av våra förskolor har medarbetarna tillsammans med förskolechefen bestämt att verksamheten ska jobba i en speciell riktning. Arbete på de tre idrottsförskolorna utgår från ett särskilt koncept där inriktningen är idrott och rörelselek. 

Fyrens idrottsförskola

Kryddgårdens idrottsförskola

Skogsgläntans idrottsförskola

Inskolning

När barnet ska börja i förskolan är det ofta ett stort steg både för barn och föräldrar. Barnet ska vänja sig vid nya miljöer och skapa relationer till barn och pedagoger på förskolan. Placeringen inleds alltid med en inskolning, som vanligtvis sträcker sig över 10 dagar. Inskolningen är till för att barnet successivt ska vänja sig vid allt det nya och här har du som förälder en viktig roll. Du kommer att få information av pedagogerna från den förskola som ditt barn har fått plats på om upplägg av inskolningen för ditt barn.

Vill du veta mer?

Har du frågor eller vill veta mer om verksamheten och det pedagogiska arbetet kontakta gärna förskolechef för den förskola du är intresserad av. Du hittar kontaktuppgifter på respektive förskolas sida.

Förskolor och skolor A-Ö

 

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.