Synpunkter och klagomål

Här kan du lämna förslag, beröm och klagomål på vår verksamhet. Din synpunkt kommer till ansvarig tjänsteperson som tar hand om den och ger dig svar.

Lämna en synpunkt

Du använder vår e-tjänst för att skicka in dina synpunkter. Det går även att lämna dina synpunkter direkt till vår personal i medborgarcenter eller någon annan av medarbetarna inom Kristianstads kommun. En synpunkt kan vara beröm, ett förslag eller ett klagomål på någon av våra verksamheter.

Om din synpunkten riktar sig till någon av arbete- och välfärdsförvaltningen, omsorgsförvaltningen eller barn- och utbildningsförvaltningen utreds denna av ansvarig tjänsteperson och du får du svar inom 10 arbetsdagar. Klagomål inom barn- och utbildningsförvaltningen lämnas till berörd tjänsteperson (t ex lärare, rektor). Gäller det hel förskola eller skola vänder man sig till ansvarig rektor. Klagomål gällande rektors eller annan chefs tjänsteutövning lämnas till skolchef och gällande skolchef till förvaltningschef.

Är synpunkten riktad till någon av våra andra förvaltningar hanteras synpunkten på samma sätt som andra frågor, men du kan ändå förvänta dig svar inom 10 arbetsdagar.

Du kan få ett personligt svar under förutsättning att du lämnar dina kontaktuppgifter.

Synpunkter blir allmän handling

När synpunkter kommit in till oss blir det en allmän handling. Det betyder att vem som helst har rätt att läsa allt som står i synpunkten, inklusive namn och kontaktuppgifter till den som lämnat förslaget.

För att få svar på vad som händer med din synpunkt behöver du lämna dina kontaktuppgifter.

Om du trots detta vill vara anonym och ändå ta del av vad som händer med synpunkten, kan du kontakta medborgarcenter eller den förvaltning det berör, så söker vi fram svaret. Ange gärna ärendenumret.

Andra sätt att påverka

Vill du hellre påverka och lämna ett konkret  förslag på något som du vill förändra i Kristianstad gör du det via ett medborgarförslag som behandlas av politikerna.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?