Avlösning, avlastning

Du som anhörig kan behöva stöd för att orka. Det finns möjlighet att ansöka om avlastning i form av dagverksamhet med demensinriktning, växelvård och avlösning i hemmet.

Avlastningen kan vara ett stöd för dig som hjälper, stödjer eller vårdar en närstående i hemmet. Det är den som får din hjälp och stöd som ansöker om dessa insatser.

Avlastning är till för dig som bor i ett eget boende och grundar sig på ett biståndsbeslut som ges efter att en utredning gjorts av en biståndshandläggare.

Det enklaste sättet att nå biståndshandläggaren är att ringa medborgarcenter och ange var du bor, så kopplar de dig till rätt handläggare.

Kunskap, information och stödinsatser

Anhörighandboken

Läs mer om Anhörigboken som är en webbaserad handbok framtagen av Anhörigas Riksförbund, med syfte att förmedla kunskap och råd i anhörigsfrågor.

Anhörigstöd

Vi finns för att stödja och vägleda dig som anhörig och att hjälpa till att hitta sätt för att avlasta dig i vardagen. Du som anhörig kan också behöva stöd och hjälp för att må bra, ibland kan vardagen kännas jobbig och annorlunda.

Dagverksamhet Charlottesborg

Dagverksamheten på demenscentrum Charlottesborg vänder sig till äldre personer med demenssjukdom som är i behov av stimulans och aktivering.

Korttidsboende

Olika former av tillfälliga boenden finns för dig som har behov av till exempel återhämtning, avlastning eller miljöombyte. Boendeformen är behovsprövad. Inom kommunens olika verksamheter benämns tillfälliga boenden med olika namn.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?