Nedstängning av kopparnätet

Fiberkabel som håller på att grävas ner

Fiberkablar som håller på att grävas ner.

Fiber och mobila nät har successivt ersatt det gamla kopparnätet, som håller på att stängas ner. Det gamla nätet används dock fortfarande av några privatpersoner och företag. Den möjligheten försvinner den 30 november 2024, då Telia stänger ner resterande delar av kopparnätet i vår kommun.

I de områden där kopparnätet fortfarande finns kvar och alltså kommer att stängas, finns det i regel god tillgång till fiber eller mobilnät med hög kapacitet. Idag finns det möjlighet till att koppla in fiber för 98–99 % av kommunens medborgare.

Privatpersoner och företag som fortfarande använder kopparnätet behöver ersätta sina nuvarande tjänster för telefoni och bredband genom att antingen ansluta sig till ett fibernät eller koppla upp sig mot ett mobilnät.

Berörs du eller ditt företag?

Om du som privatperson eller företagare är berörd, har du fått brev från Telia. Du kan läsa mer om nedstängningen av Telias kopparnät på Telias webbsida.

Vill du ha information om fiber?

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 17.00
Hjälpte informationen på sidan dig?