Tillsammans med Renhållningen Kristianstad har kommunen genomfört en mobiltäckningsmätning för Kristianstads kommun. Signalstyrkan från de fyra största operatörerna har registrerats genom mätutrustning på våra sopbilar.

Följande operatörer är registerade

  • Tre
  • Telenor
  • Telia
  • Tele2

Mätningen gjordes sommaren 2022.

Se karta på Täckningskollens webbplats för olika operatörer i Kristianstads kommun.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 17.00
Hjälpte informationen på sidan dig?