Överklaga skolplacering

Om du anser att ditt barns skolplacering inte följer barn- och utbildningsnämndens beslutade principer för skolplaceringar kan du överklaga beslutet. Det behöver göras inom tre veckor från du mottaget beslutet. På varje beslut kan du läsa hur du gör, men vi har också samlat informationen här.

Skillnad på att överklaga ett beslut och att ansöka om skolbyte

Om du har önskat skolor är det viktigt att du vet att önskemålen inte betyder att ditt barn har rätt till de skolor du önskat, utan att det är just önskemål. Vi gör vårt allra bästa för att så många som möjligt ska få en plats i den skola som de helst vill gå i.

Om du inte är nöjd med beslutet trots att placeringen är gjord enligt regelverket, kan du ansöka om ett skolbyte. Det kan du läsa mer om på sidan byta skola.

Du kan överklaga ett beslut om skolplacering om du anser att Barn- och utbildningsförvaltningen inte har följt reglerna för skolplacering.

Överklaga beslut om skolplacering

Det är viktigt att du vet att en överklagan inte är detsamma som en önskan att få byta till en viss skola. Om du vill att ditt barn byter till en annan skola behöver du därför också ansöka om det genom att önska ett skolbyte.

Du överklagar på olika sätt och till olika instanser beroende på vilket beslut du har fått. På varje beslut kan du läsa hur du gör, men vi har också samlat informationen här.

Så här säger skollagen om skolplacering

Av 9 kap. 15§ första stycket alternativt 10 kap. 30§ första stycket skollagen framgår att en elev ska placeras vid den av kommunens skolenheter där elevens vårdnadshavare önskar att eleven ska gå. Om den önskade placeringen skulle medföra att en annan elevs berättigande krav på skolplacering vid en skolenhet nära hemmet åsidosätts, ska dock kommunen placera eleven vid en annan skolenhet.

Av 9 kap. 15§ andra stycket alternativt 10 kap. 30§ andra stycket skollagen framgår att kommunen annars får frångå elevens vårdnadshavares önskemål endast om den önskade placeringen skulle medföra betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen.

Om ditt barn inte får skolplacering enligt önskemål

Anser ni att ett beslut är felaktigt har ni rätt att överklaga skolplaceringen inom tre veckor från den dagen ni fick beslutet.

Beslut baserade på 9 kap. 15§ andra stycket alternativt 10 kap. 30§ andra stycket skollagen, det vill säga att elevens placering inte motsvarar någon av de önskade skolorna kan detta beslut enligt 28 kap. 12§ skollagen överklagas hos Skolväsendets överklagandenämnd.

Övriga beslut baserade på 9 kap 15§ första stycket alternativt 10 kap. 30§ första stycket skollagen kan enligt kommunlagen överklagas genom laglighetsprövning hos Förvaltningsrätten i Malmö.

Överklagan ska göras skriftligen och du ska ange följande:

 • Att det är ett överklagande
 • Vilket beslut du vill överklaga
 • Datum för beslutet
 • Varför du anser att beslutet är fel
 • Elevens namn, personnummer och adress
 • Ditt telefonnummer till hemmet, mobil och arbete (om domstol eller skolchefen vill kontakta dig)
 • Din e-postadress (om domstol eller skolchefen vill kontakta dig

Tänk också på att du behöver signera (skriva under) överklagan.

Du skickar överklagan via brev till:
Kristianstads kommun
Barn- och utbildningsnämnden
291 80 Kristianstad

Kristianstads kommun, i detta fall berörd skolchef, bedömer om det finns skäl att ändra beslutet. Oavsett om kommunen väljer att ändra sitt beslut eller inte kommer vi att skicka in överklagan till Skolväsendets överklagandenämnd, alternativt till Förvaltningsrätten som då prövar ärendet.

Om ni inte önskat skola

Om ditt barn fått en skolplacering utan att du har gjort ett aktivt önskemål, kan du överklaga beslutet genom laglighetsprövning hos Förvaltningsrätten i Malmö. Placering baseras på 9 kap. 15§ första stycket alternativt 10 kap. 30§ första stycket skollagen samt principer för skolplaceringar beslutade av barn- och utbildningsförvaltningen. 

Du har tre veckor på dig att överklaga. De tre veckorna börjar gälla från den dagen då du fick beslutet.

Överklagan ska göras skriftligen och du ska ange följande:

 • Att det är ett överklagande
 • Vilket beslut du vill överklaga
 • Datum för beslutet
 • Varför du anser att beslutet är fel
 • Elevens namn, personnummer och adress
 • Ditt telefonnummer till hemmet, mobil och arbete (om domstol eller skolchef vill kontakta dig)
 • Din e-postadress (om domstol eller skolchef vill kontakta dig)

Tänk också på att du behöver signera (skriva under) överklagan.

Du skickar överklagan via brev till:
Kristianstads kommun
Barn- och utbildningsnämnden
291 80 Kristianstad

Kristianstads kommun, i detta fall berörd skolchef, bedömer om det finns skäl att ändra beslutet. Oavsett om kommunen väljer att ändra sitt beslut eller inte kommer vi att skicka in er överklagan till Förvaltningsrätten som då prövar ärendet.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 20 maj kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?