Anhörigstöd

Anhörigstödet finns för att hjälpa, stödja och vägleda dig som anhörig. Du är en väldigt viktig och betydelsefull person som inte behöver klara allt själv. Vårt stöd utformas utifrån dina behov. Du är alltid välkommen att höra av dig till vår anhörigkonsulent.

Vem kan få stöd?

Anhörigstödet är till för dig som stödjer en närstående som behöver hjälp att klara av vardagen på grund av en funktionsnedsättning eller sjukdom. Det kan vara en maka/make, förälder, barn, far-/morförälder, svärförälder, syskon, sammanboende, vän eller granne. Personen som du hjälper ska vara över 65 år.

Du som är anhörig kan också behöva stöd och hjälp för att må bra. Det blir kanske inte så mycket tid över för dig själv och du kan behöva tid till att reflektera över din situation.

Vilket stöd kan du få?

Som anhörig har du rätt till stöd enligt socialtjänstlagen. Anhörigkonsulenten kan via telefonsamtal, besök eller hembesök erbjuda dig:

  • Rådgivning, information och stödjande enskilda samtal utifrån dina behov.
  • Möjlighet att delta i en anhöriggrupp.
  • Stöd och vägledning i kontakten med myndigheter, andra organisationer och föreningar.

Vi hjälper till att hitta sätt att förenkla och avlasta dig. Anhörigkonsulenten har tystnadsplikt och vårt stöd är kostnadsfritt. 

Välkommen med dina frågor och funderingar

Dina synpunkter och idéer om utformningen av stöd till anhöriga betyder mycket för oss inför framtidens utmaningar.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.