Anhörigstöd

Anhörigstödet finns till för att hjälpa, stödja och vägleda dig som anhörig. Vårt stöd är utformat utifrån dina behov. Du är alltid välkommen att höra av dig till vår anhöriglots.

Anhöriglots

Anhöriglots är en ny funktion inom Omsorgsförvaltningens förebyggande enhet. Anhörigstödet är aktuellt om du som anhörig har en närstående över 65 år som är boende i Kristianstads kommun.

Vem är anhörig?

Anhörig kan vara maka/make, förälder, barn, barnbarn, syster/bror, sammanboende, vän eller granne.

När någon som står dig nära behöver ditt stöd på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning och personen inte längre klarar av vardagen på egen hand.

Du som anhörig kan också behöva stöd och hjälp för att må bra. Det blir kanske inte så mycket tid över för dig själv och du kan behöva tid till att reflektera över din situation.

Vilket stöd kan du få?

Anhöriglotsen kan via telefonsamtal, besök eller hembesök erbjuda dig:

  • Rådgivning, information och stödjande samtal utifrån dina behov
  • Stöd och vägledning i kontakten med myndigheter, andra organisationer eller föreningar

Anhöriglotsen har tystnadsplikt och insatsen är avgiftsfri.

Välkommen med dina frågor och funderingar!

Dina synpunkter och idéer om utformningen av stöd till anhöriga betyder mycket för oss inför framtidens utmaningar.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.