Klimatförändringarna ökar risken för skyfall och översvämningar. Skyfallskartan visar vilka platser i Kristianstad, Åhus och Yngsjö som kan översvämmas i samband med extrema regn.

Skyfallskartan används i kommunens långsiktiga planering för att skydda mot översvämningar. Privata fastighetsägare kan använda den för att skydda sin egendom.

Visar 100-årsregn

Skyfallskartan visar en teoretisk beräkning av vilka ytor som kan översvämmas vid ett 100-årsregn, vilket i detta fall motsvarar 45 mm regn under 30 minuter. Ett 100-årsregn sker statistiskt en gång på 100 år, men kan ske både oftare och mer sällan.

Beräkningarna är gjorda utifrån den nationella höjdmodellen och att dagvattensystemet redan är fullt. Hänsyn har tagits till markens infiltrationsförmåga.

Vid vattendjup som överstiger 2 decimeter bedöms vägar inte vara farbara med motorfordon. Höga vattendjup medför en risk för liv och hälsa samt stora materiella skador. 

Färgerna på kartan visar de beräknade vattendjupen i decimeter (dm):

  • Ljusblå - vattendjup 1-3 dm
  • Mellanblå - vattendjup 3-5 dm
  • Mörkblå - vattendjup 5-10 dm
  • Svart - vattendjup mer än 10 dm

Fastighetsägarens ansvar

När det gäller befintliga byggnader är det fastighetsägaren som ansvarar för sin fastighet och det underhåll som krävs för att i möjligaste mån skydda sig mot översvämningar. Läs mer hur du kan agera om du får översvämning

Kommunens ansvar

Kommunen ansvarar för planläggning av bebyggelse och arbetar för att minimera riskerna för översvämning. Kommunen ansvarar också för att det kommunala dagvattensystemet klarar att ta emot vattnet vid normala regn. Det är inte möjligt att bygga ledningar som kan ta emot hur mycket regnvatten som helst. Läs mer om hur kommunen skyddar mot översvämningar.

Smart VA

Sensorer i vatten- och avloppsnätet varnar när det är risk för översvämningar.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 17.00
Hjälpte informationen på sidan dig?