Vårdplaneringsteamet

Hemgångsstödsteamet finns där för dig vid utskrivning från sjukhuset.

Syftet med vårdplaneringen är att säkra en sammanhållen vård- och omsorgskedja genom att samordna insatserna och tydliggöra ansvarsfördelningen inför patientens inskrivning i kommunens hälso- och sjukvård.

När det är dags för dig att komma hem och du har behov av Hemgångsstödsteamet kommer vi att erbjuda dig ett planeringsmöte på sjukhuset, via telefon eller i ditt hem samma dag som du kommer hem.

Vårt planeringsmöte tillsammans med dig kommer att handla om vilket stöd du behöver från oss. Biståndshandläggare, sjuksköterska, fysioterapeut och arbetsterapeut kommer att delta i planeringsmötet. Om du så önskar får även anhöriga delta.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 17.00
Hjälpte informationen på sidan dig?

Sidans innehåll