Läs- och skrivsvårigheter

Om du misstänker att du eller ditt barn har läs- och skrivsvårigheter ska du i första hand ta kontakt med din eller barnets lärare, skolkurator eller elevhälsan. Ju tidigare den som har läs- och skrivsvårigheter får hjälp dess bättre.

Ett annat ord för läs- och skrivsvårigheter är dyslexi.

Dyslexi innebär att man har svårt att lära sig läsa, stava och förstå en skriven text. Problemen upptäcks ofta i tidig ålder men kan även upptäckas hos vuxna. Läs- och skrivsvårigheter behöver inte vara dyslexi.

Ju tidigare som problemet uppmärksammas dess bättre och du kan snabbare få hjälp. På din eller ditt barns skola finns specialpedagoger som kan ge stöd och råd. Kontakta elevhälsan om du vill veta mer om vilket stöd och hjälp som finns. Se länk, nedan.

Du kanske inte kan helt bli av med dina besvär, men du kan få hjälp att minska problemen med olika hjälpmedel.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 27 maj kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?