Ensamkommande flyktingbarn

Ensamkommande flyktingbarn är barn som är yngre än 18 år och som kommer till Sverige utan sina föräldrar eller någon annan vuxen person som har fungerat som vårdnadshavare till barnet.

Kommunens ansvar att ordna boende och omsorg

Det är enligt lag kommunernas ansvar att ordna boende för de barn och ungdomar som uppehåller sig i Sverige utan förälder eller vårdnadshavare och att ge dem den omsorg de behöver. Migrationsverket ansvarar för barnets asylprocess och beslutar vilken kommun de ska anvisas till, det vill säga den kommun som ska ansvara för deras boende och omsorg.

När ett ensamkommande barn anvisas till Kristianstads kommun ansvarar socialtjänsten för att utreda barnets behov av stöd och fatta beslut om insatser. Barnet får en god och tillgång till skolundervisning.

Boende för ensamkommande flyktingbarn i Kristianstad

Socialtjänsten utreder och utifrån behov erbjuds olika boendeformer. Dessa är familjehem, hem för vård och boende (HVB) och stödboende.

Ansvar för ensamkommande som under asylprocessen fyller arton år och blir myndiga övergår till Migrationsverket.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 16 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?