I oktober 2023 gick en färja på grund utanför Blekinges kust och olja läckte ut i havet. Det är risk att olja driver iland längs med Skånes kust och att oljeskadade fåglar söker skydd längs med land. Räddningstjänsten och kommunens verksamheter har utfört åtgärder för att minska konsekvenserna.

Kommunen och andra myndigheter har utfört en mängd åtgärder för att minimera konsekvenserna om olja skulle flyta iland längs med vår kust. Oljan driver omkring i havet och komma upp till ytan när vattnet blir varmare och nå kusten.

Allmänheten uppmanas att unvika kontakt med olja i vattnet eller på land.

Kommunen är i ett bevakningsläge och det finns en stor handlingsberedskap om olja och oljeskadade fåglar når vår kust.

Förberedelser som gjorts

 • Kommunen har förberett för att skydda viktiga naturområden vid ett eventuellt oljepåslag. De områden som är prioriterade är:
  • kusten längst med Landön och främst då Tosteberga ängar
  • Äspets naturreservat
  • Gropahålet vid Yngsjö
   Arbetet med att skydda Äspets naturreservat är genomförd.
 • Kustremsan har inspekterats med Försvarsmaktens drönare. Drönaren har kunnat flyga nära kusten och havsytan för att leta efter eventuell oljefynd.
 • Tången som flutit iland vid stranden på Täppet i Åhus efter höststorm har forslats bort för att förhindra att eventuell olja blandas i alltför stora mängder tång.
 • Kommunens skyddsjägare är förberedda att ta om hand oljeskadade fåglar.
 • Det finns extra resurser från MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, för att sanera olja.
 • Medarbetare har snabbutbildats för leda oljesanering.
 • Samverkan och planering med både nationella och regionala aktörer för att minska skadorna av utsläppet.

Vanliga frågor

 

Vad gör jag om jag upptäcker olja?

Om du upptäcker olja vid kusten vill vi att du ringer in dina fynd till kommunen på 044-13 50 00. Uppgifterna kommer att bedömas av personal på räddningstjänsten.

Observera att det är lätt att förväxla olja med tång. Enskilda ska inte röra den misstänkta oljan utan låt den ligga kvar.

Vad gör jag om jag hittar fåglar som är skadade av oljan?

Om du ser oljeskadade fåglar, kontakta kommunen antingen genom att ringa 044-13 50 00 eller mejla på kommun@kristianstad.se.

Våra skyddsjägare gör en bedömning och kan även kontakta Katastrofhjälp fåglar och vilt som tar hand om skadade fåglar. Skyddsjägare kan också avliva skadade fåglar som inte går att rädda.

Är oljan farlig?

Oljan är med all sannolikhet hälsofarlig. Den luktar starkt och du ska undvika att andas in ångor. Du ska också undvika att få olja på huden.

Vad händer om olja når land?

Målsättningen är att hindra så mycket olja som möjligt från att nå land. Kommunen och kustbevakningen prioriterar i första hand skyddsvärda områden. Vi arbetar för att det ska bli minsta möjliga påverkan för människor och miljö. Områden som blir hårdast påverkade av ett oljeutsläpp och som blir svårsanerade prioriteras i första hand.

Vem ansvarar för saneringsarbetet?

Kustbevakningen och kommunen samarbetar med saneringen, där kustbevakningen ansvarar för olja i havet och kommunen i de fall där oljan når land.

Behövs det frivilliga som hjälper till?

Vi vet att många vill hjälpa till i krissituationer och det är vi mycket tacksamma för men i nuläget finns inte behov av frivilliga som hjälper till i Kristianstad. Om läget ändras går vi ut med information om det på kommunens webbsida.

Kommunen samarbetar med Frivilliga resursgruppen som kan hjälpa till vid en större samhällsstörning.

Om du är intresserad av att hjälpa tilll vid en kris i framtiden kan du kontakta dem.

Om du plockar skräp på ständerna ställ det uppsamlade skräpet vid sopstationerna.

Kan jag bada?

Om du ser någon olja i vattnet eller känner lukt av olja ska du inte bada. Om du inte ser någon olja eller känner någon lukt är det ok att bada.

Kan min hund bada?

Om du ser någon olja i vattnet eller känner lukt av olja ska varken du eller din hund bada. Om du inte ser någon olja eller känner någon lukt är det ok att bada.

Hur påverkas djur och natur av oljeutsläppet?

All form av olja är giftig och det påverkar djur och växtlighet negativt.

Kan jag dricka vattnet i kranen?

Varken kommunalt vatten eller egna brunnar påverkas av oljeutsläppet. Du kan använda och dricka ditt vatten precis som vanligt.

Vad ska jag göra om jag kommit i kontakt med oljan?

Du bör tvätta dig med tvål och vatten. Om du upplever obehag efter att ha andats in ångor eller haft hudkontakt med oljan bör du ringa sjukvården via vårdguiden på nummer 1177.

Om fartygsolyckan

En passagerarfärja gick på grund söder om Karlshamn, Blekinge, den 22 oktober 2022.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?