När många människor är berörda eller hela samhället påverkas av en kris finns särskilt krisstöd.

POSOM står för psykiskt och socialt omhändertagande i kris- och katastrofsituationer. POSOM:s uppdrag är att erbjuda akut krisstöd och krisbearbetning. POSOM går in vid riktigt svåra händelser, när ordinarie verksamheters resurser inte räcker till.

Vid riktigt svåra händelser och kriser, kan POSOM-gruppen kallas in av kommunens krisledningsnämnd, räddningsledare eller förvaltningschefen på arbete och välfärdsförvaltningen. POSOM-gruppen börjar arbeta när många är berörda eller hela samhället påverkas och när ordinarie verksamheters resurser inte räcker till.

Akut krisstöd och krisbearbetning

POSOM-gruppens uppdrag är att erbjuda akut krisstöd och krisbearbetning. Det handlar om att komma in i det akuta skedet och förebygga psykisk och social ohälsa på lång sikt. Det kan vara i form av medmänskligt stöd, hjälp att lösa praktiska problem, avlastande samtal eller genom att se till att de som behöver fortsatt krisbearbetning slussas vidare till de personer som kan ge det.

Om POSOM-gruppen aktiveras kommer det att finnas information om aktuella stödinsatser på kommunens webbsida.

Ordinarie krisstöd

När POSOM-gruppen inte är aktiverad hänvisas du till ordinarie krisstöd. Detsamma gäller om du som enskild individ har behov av hjälp och stöd.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 25 jun kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?